Děkuji za zvolení!

13.11.2017

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, chtěl bych vám poděkovat za opětovné zvolení do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU. Vaše hlasy beru jako závazek a udělám vše pro to, aby program se kterým jsem kandidoval, byl naplněn. Budu zástupce všech kateder bez rozdílu.