Hájení zájmů fakulty na rektorátu i ministerstvu

05.11.2017

Role předsedy akademického senátu je v něčem přeci jen trochu jiná než role řadového senátora. Senátor není v senátu za katedru, přestoře je často katedrou nominovaný. V senátu je za fakultu. Když na to však občas zapomene, nic se neděje. Toto si předseda senátu nemůže dovolit. Zájmy celé fakulty musí být vždy na prvním místě. Toto platí i ve chvíli, kdy začne být fakulta z různých důvodů kritizována z nejvyšších míst univerzity, nebo jí začne být regulována více než je zdrávo samotným ministerstvem. V takovém případě musí předseda senátu vystoupit a rázně, avšak konstruktivně obhajovat zájmy fakulty.

Nejvýznamnější situace, která si vyžádala obhajobu v minulém volebním období nastala při přípravě zrušit vnitřní předpisy naší fakulty univerzitním senátem. 

Další významnou obhajobou fakulty byla obhajoba na půdě Ministerstva školství při diskusích o regulaci učitelské a neučitelské pedagogiky.

Na závěr přikládám záznam projevu, ze Slavnostního setkání akademice obce k 70. výročí založení Pedagogické fakulty MU, ve kterém upozorňuji na nezastupitelnou roli naší fakulty, ne jenom pro univerzitu.