Nová fakultní kavárna na Poříčí 31

01.04.2019

Jsem velmi rád, že se podařilo dokončit projekt fakultní kavárny, který jsme připravovali v minulém volebním období. Nejvíce mě však těší, že se podařilo dotáhnout do konce spolupráci s jejím současným provozovatelem. Naše kavárna díky tomu není pouze místo, které je vhodné ke stravování a relaxaci, ale také místo, kde se dějí dobré věci. Provozuje jí totiž Práh. 

"Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.https://www.prah-brno.cz/

Provozovat kavárnu, která pomáhá klientům Prahu zapojit se do společnosti, a ještě k tomu působit na budoucí učitele. To je ta nejlepší ukázka "třetí role fakulty".