Zavedení komunikačního kanálu mezi senátem a voliči

02.10.2017

  1. Byl vytvořen facebookový profil akademického senátu, který informuje o důležitých událostech spojených se senátem a přináší přímé vstupy ze zasedání AS PdF MU
  2. Byla vylepšena webová stránka akademického senátu, bylo zlepšeno její postavení ve struktuře webu Pedagogické fakulty, stránka je hlavním komunikačním kanálem s akademickou obcí, viz