Zlepšení přístupnosti fakulty pro zaměstnance i studenty

03.11.2017

V průběhu minulého volebního období jsme vytvořili zajímavý projekt. Studenti vytvořili základ analýzy tvrdých bariér na fakultě, která se následně stala podkladem pro fyzickou úpravu fakultního prostředí. 

Výstupem je:

  • označení venkovních schodišť kontrastním protiskluzovým páskem
  • označení vnitřních schodišť barevnými terči
  • zpřístupnění bezbariérového vstupu na Poříčí 9 i pro dětské kočárky
  • vytvoření chodníku, který spojuje vjezd z ulice Ypsilantiho s posluchárnou 1
  • označení prosklených dveří na fakultě
  • označení dveří popisky v Braillově písmu
  • instalace zábradlí ke schodištím a nájezdovým plošinám
  • u těžkých dveří (u knihovny) byly instalovány zvonky na vrátnici (pro studenty na vozíku, ale i pro všechny, kdo si třeba jen zlomí nohu a chtějí projít)