O MNĚ

 

MARTIN VRUBEL

VÁŠ SENÁTOR NA FAKULTĚ A UNIVERZITĚ


NAŠI FAKULTU ZASTUPUJI V RADĚ VYSOKÝCH ŠKOL, KDE PŘEDSEDÁM KOMISI PRO PŘÍPRAVU UČITELŮ. NA UNIVERZITNÍ ÚROVNI JSEM ČLENEM AKADEMICKÉHO SENÁTU SENÁTU MU -  PŮSOBÍM V LEGISLATIVNÍ KOMISI. NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MÁM ZKUENOST S POZICÍ PŘEDSEDY AKADEMICKÉHO SENÁTU (2015-2017) A NYNÍ JSEM DRUHÝM OBDOBÍM PŘEDSEDOU EKONOMICKÉ KOMISE, KDE SE VĚNUJI PŘÍPRAVÁM ROZPOČTU FAKULTY.

Za dobu, kterou na MU působím jsem měl možnost poznat mnoho kladných i záporných stránek této instituce a mnoho lidí, které tyto klady i zápory přímo ovlivňují. Vždy platilo, že problémy se vyřeší pouze tehdy, pokud se o nich začne mluvit na relevantních fórech. Pokud vám něco mohu slíbit, tak to, že vaše problémy budu otevírat bez jakékoliv obavy na kterémkoliv fóru. Můj cíl je zlepšovat pracovní a studijní prostředí na naší fakultě i univerzitě. Chci vám proto nabídnout své zkušeností z akademické politiky i pro další volební období a pomoci vylepšovat naše pracovní prostředí .