O MNĚ

 

MARTIN VRUBEL

VÁŠ FAKULTNÍ SENÁTOR

Pocházím z východních Čech. Magisterské studium jsem absolvoval na Lékařské fakultě MU. Součástí bylo též studium na Pedagogické fakultě MU. Doktorské studium jsem proto  absolvoval zde, byla to jasná volba.


MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ JSEM BYL PŘEDSEDOU AKADEMICKÉHO SENÁTU NAŠÍ FAKULTY. V TOM SOUČASNÉM JSEM PŘEDSEDOU EKONOMICKÉ KOMISE, KTERÁ SPOLUPRACUJE S VEDENÍM FAKULTY NA PŘÍPRAVĚ ROZPOČTU.

Za dobu, kterou na MU působím jsem měl možnost poznat mnoho kladných i záporných stránek této instituce a mnoho lidí, na které nedostatky přímo dopadají. S Pedagogickou fakultou jsem výrazně propojen, a rád bych vám proto nabídl své zkušeností z akademické politiky a pomohl vylepšovat naše pracovní prostředí .

V akademické politice se na různých stupních pohybuji od roku 2006. Působil jsem jak na celostátní úrovni - v Radě vysokých škol (celorepublikový senát), tak na úrovni univerzitní.