O MNĚ

 

MARTIN VRUBEL

KANDIDÁT DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Pocházím z východních Čech. Magisterské studium jsem absolvoval na Lékařské fakultě MU. Součástí bylo též studium na Pedagogické fakultě MU. Na doktorské studium jsem poté nastoupil na Pedagogickou fakultu, byla to jasná volba.


POSLEDNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ PŮSOBÍM V POZICI PŘEDSEDY AKADEMICKÉHO SENÁTU NAŠÍ FAKULTY. FAKULTU ZASTUPUJI TÉŽ V UNIVERZITNÍM SENÁTU.

Za dobu, kterou na MU působím jsem měl možnost poznat mnoho kladných i záporných stránek této instiutce a mnoho lidí, na které nedostatky přímo dopadají. S Pedagogickou fakultou jsem výrazně propojen, a rád bych vám proto nabídl své zkušeností z akademické politiky a pomohl bojovat s byrokracií, které nám znepříjemňuje každodenní práci.

V Akademické politice se na různých stupních pohybuji od roku 2006. Působil jsem jak na celostátní úrovni - v Radě vysokých škol (celorepublikový senát), tak na úrovni univerzitní.