Program pro AS MU

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, při zastupování Pedagogické fakulty v AS MU bych Vám rád nabídl zkušenost s univerzitním prostředím, kde působím od roku 2008 a kontakty, které jsem od té doby získal.


Ve volebním období 2008 - 2011 jsem působil ve Studentské komoře AS MU a jako zástupce Masarykovy univerzity též v Radě vysokých škol. V Komoře akademických pracovníků AS MU jsem následně působil v letech 2012 - 2014 a nyní v roce 2017.

V dalším období v AS MU bych rád zastupoval Pedagogickou fakultu v Legislativní komisi AS MU, kde plánuji využít zkušenosti, které jsem získal díky podílení se na přípravě řady legislativních materiálů (např. Statut, Jednací řád AS PdF), které jsme letos na PdF připravili. Jako člen Legislativní komise AS MU bych se rád pokusil podnítit ideu, aby MU neustále živelně neměnila vnitřní předpisy a podpořila tak rozvoj stabilního pracovního prostředí.

Budu prosazovat, aby rozpočet univerzity zohledňoval možnosti Pedagogické fakulty a adekvátně byly přerozdělovány finanční prostředky na Vědu a výzkum. 

Rád bych podpořil kandidáta na Rektora, který bude naslouchat potřebám pedagogických oborů. 

Byl bych rád, aby byl váš hlas na půdě AS MU slyšet. Pokud mi dáte důvěru, bude tomu tak.