Působení v AS MU


Při zastupování akademické obce Pedagogické fakulty MU v prostředí univerzity využívám zkušeností a kontaktů, které sbírám v akademických senátech od roku 2006Pedagogickou fakultu bych rád zastupoval v Ekonomické komisi, nebo Legislativní komisi AS MU.

Mohu vám slíbit že:

- využiji své zkušenosti z Ekonomické komise senátu naší fakulty a budu mluvit o tématech, které naši fakultu opravdu trápí

- budu vás informovat o všech připravovaných legislativních normách, které se vás všech budou týkat. Vše se dozvíte včas a budete moci ovlivňovat podobu norem.

- nebudu se bát v komisi ani na plénu hájit jakékoliv zájmy naší fakulty

- budu prosazovat zohlednění Koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů